Ana Sayfa > > > > Malta İngilizce Kursları

Malta İngilizce Kursları

GENEL İNGİLİZCE KURSLARI

Genel İngilizce Kursları

Malta dil okulları Genel İngilizce Kursları amacı; öğrencilerin iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve İngilizce kullanımlarında akıcılık ve özgüven oluşturmaktır.Malta dil okulları Genel İngilizce Kursları, öğrencilerin iş, eğitim veya seyahat için ihtiyaç duyacakları etkin İngilizce eğitimi sağlar. Malta dil okulları deneyimli öğretmenleri, öğrencilerin bu dört lisan İngilizce becerisini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) üretmelerine ve pratik yapmalarına yardımcı olmak için İngilizce kurs kitabı ve destekleyici İngilizce ders materyalleri kullanırlar.

genel ingilizce
Mini Grup Genel İngilizce Kursları

Malta dil okulları Mini Grup Genel İngilizce Kursları küçük sınıflarda, öğrenci-öğretmen etkileşimini sağlarken, İngilizce öğrenme sürecini de hızlandıracaktır. Malta dil okulları deneyimli öğretmenleri,İngilizce konuşma, okuma, yazma, dinleme, telaffuz, kelime ve dilbilgisinden oluşan bir ders programı geliştirirler. Malta dil okulları Mini Grup Genel İngilizce Kursları amacı; öğrencilerin daha etkin konuşmacı olmalarına yardımcı olmak için dil yeteneklerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmek, geniş bir konu yelpazesinde İngilizce dil ve dil bilgisi kullanımlarını pratiğe dökmelerini sağlamaktır.

mini grup ingilizce
Yoğun Genel İngilizce Kursları


Malta dil okulları Yoğun Genel İngilizce Kursları amacı, öğrencilerin iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve İngilizce kullanımlarında akıcılık ve özgüven oluşturmaktır.Malta dil okulları öğrencileri, tüm dil becerilerini kullanmalarına imkân veren Genel İngilizce Kurslarına katılırlar. Yoğun Genel İngilizce Kursları, geniş konu yelpazesinde konuşup tartışabilecek şekilde sözlü yeteneğini geliştirmek isteyen öğrencilere akıcı İngilizce konuşma özellikleri kazandıran İngilizce ek dersler sunar.

yoğun ingilizce
Yoğun Mini Grup Genel İngilizce Kursları

Malta dil okulları Yoğun Mini Grup Genel İngilizce kursları küçük gruplarda Yoğun Mini Grup Genel İngilizce Kursları ,derslerde maksimum katılım ve etkileşim sağlar. İngilizce dersler, konuşma, dinleme, telaffuz, okuma, sözcük yapılandırma ve dilbilgisinin bir karışımını içerir. Öğrenciler ayrıca günlük İngilizcede akıcılığı sağlayan pratik iletişim becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış olan akıcı İngilizce konuşma derslerine katılırlar.

clubclasmalta

KOMBİNE İNGİLİZCE KURSLARI

Kombine Kurslar

Malta dil okulları Kombine Kursları , grup derslerini bire bir İngilizce dersleri ile birleştirir. Öğrenciler, grup derslerinde genel İngilizce becerilerini aynı düzeydeki katılımcılarla geliştir. bire bir İngilizce dersler, kişinin bireysel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış kişiye özel eğitim yoluyla bireysel dil / mesleki ihtiyaçlara odaklanan İngilizce derslerdir. Bu özel İngilizce ders birleşimi, yazılı ve sözlü İngilizcede ilerlemeyi hızlandıracak ve dil kullanımında akıcılığı artıracaktır.

kombine kurslar
Mini Grup Kombine Kurslar

Malta dil okulları Grup Kombine Kursları, küçük gruplarda eğitimle bire bir İngilizce eğitimi birleştirir. Mini grup dersleri öğrenci öğretmen etkileşimini sağlarken, bire bir İngilizce dersler öğrencinin özel dil ihtiyaçlarını giderir. Küçük bir katılımcı grubundan oluşan İngilizce dersler, yazılı ve sözlü İngilizcede ilerlemeyi hızlandıracak ve dil kullanımında akıcılığı artıracaktır

mini grup kombine
Yoğun Kombine Kurslar

Malta dil okulları Yoğun Kombine İngilizce Kurs bire bir İngilizce dersleri grup içinde akıcı konuşma dersleriyle birleştirir. Malta dil okulları Yoğun Kombine İngilizce Kurs öğrencinin dil gereksinimlerini daha etkin biçimde belirlenmesi için daha fazla öğretmen-öğrenci etkileşimini mümkün kılar. Bu kombine akıcı konuşma dersleri, öğrencilerin İngilizceyi kullanırken daha hızlı ve akıcı olmalarını sağlamak için güzel bir imkân tanır.

yoğun kombine

ÖZEL İNGİLİZCE KURSLARI

Bire bir Genel İngilizce Kursları


Bire bir Genel İngilizce kursları %100 öğrencinin bireysel İngilizce ihtiyacına odaklanmış, kişisel dil ihtiyaçlarını tamamlamak üzere geliştirilmiş yoğun bir kurstur.
Bire bir Genel İngilizce kursları İngilizceyi daha akıcı ve doğru kullanmayı hızla sağlayan mevcut en esnek ve kişisel kurstur.

bire bir ingillizce
İkiye bir Genel İngilizce Kursları


Birlikte seyahat eden iki katılımcının İngilizce ihtiyaçlarına yanıt verecek olan yoğunlaştırılmış bir kurstur. Bire bir Genel İngilizce kursları öğrencilere özel dikkat gösterilmektedir ve İngilizce dersler de bireysel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır.

ikiye bir ingilizce

İŞ İNGİLİZCESİ KURSLARI

İş İngilizcesi Kursları

İş İngilizcesi Kursları İngilizce iletişim kurmak zorunda olan deneyimli iş adamları ve iş kadınlarına yöneliktir. İş İngilizcesi Kursları ekonomi ve finanstan satış ve pazarlamaya kadar değişik bir yelpazeyi kapsayan İş İngilizcesi konularından oluşur. Öğrenciler tartışma yöntemleri, sunum hazırlama, iş yazışması ve iş planlarının hazırlanması gibi konularda uygulamalı öğrenim görürler.

iş inglizcesi kursları
Yoğun İş İngilizcesi Kursları


Yoğun İş İngilizcesi Kursları İş İngilizcesi becerilerini geliştirme ihtiyacını duyan bireylere yöneliktir. Konular, İş İngilizcesi terimlerini içerir ve katılımcılar sunum yapma, iş yazışmalarını yürütme, telefonda konuşma ve iş planlarının hazırlanması gibi konularda uygulamalı öğrenim görürler. Genel akıcı İngilizce konuşma dersleri katılımcıların pratik iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

yogun iş ingilizcesi
Kombine İş İngilizcesi KurslarıKombine İş İngilizcesi Kursları grup içinde İş İngilizcesi derslerini bire bir İngilizce dersleriyle birleştirir.

Katılımcılar, grup derslerinde İş İngilizcesi konusunda genel bilgilerini geliştirirlerken,bire bir derslerde bireysel dil ihtiyaçlarına göre eğitim alırlar.

kombine iş ingilizcesi kursları

Bire bir İş İngilizcesi / Profesyonel
İngilizce Kursları


En Yoğun İş İngilizcesi Kursları, katılımcıların doğrudan öğrenci öğretmen ilişkisiyle iş hayatlarında ihtiyaç duydukları İş İngilizcesini en etkin şekilde öğrenmeleri üzerine geliştirilmiştir. Malta dil okulları İş İngilizcesi üzerine uzmanlaşmış öğretmenler dersleri katılımcıların özel profesyonel dil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleyebilirler.

clubclasmalta

TAM KONSANTRASYON İNGİLİZCE KURSLARI

Tam Konsantrasyon (20)

Öğrencilerin öğretmenlerin evinde yaşayarak eğitim aldıkları birİngilizce programdır;
Öğrenciler bir haftalık İngilizce özel eğitim sırasında bireysel dil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 20 ders (15 saat) alırlar.

tam konsantrasyon

Tam Konsantrasyon (30)

Öğrencilerin öğretmenlerin evinde yaşayarak eğitim aldıkları bir İngilizce programdır;Öğrenciler bir haftalık İngilizce özel eğitim sırasında 30 ders (22,5 saat) alırlar. Bu yoğun İngilizce kursu katılımcının %100 Bireysel İngilizce gereksinimleri üzerine odaklanmış olup özel dil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

tam konsantrasyon

SINAV HAZIRLIK İNGİLİZECE KURSLARI

Cambridge 30 Sınav Hazırlık
İngilizce Kursları

Standart Genel İngilizce Kursları, İngilizce okuma, yazma, konuşma, dinleme, dil bilgisi ve sözcük bilgisi gibi tüm konularda, eğitime katılan öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini geliştirmelerine imkân verir.
Sınav hazırlıkİngilizce Kursları 10 dersi, öğrencilerin sınavı geçmeleri için gereken bilgiler üzerine kurulmuştur. Ayrıca düzenli yapılan testler ile kaydedilen ilerleme ve yetersiz olunan konular
gözlemlenir.

sınav hazıelık kursları
TOEFL 30 Sınav Hazırlık İngilizce Kursları

TOEFL Sınav Hazırlık İngilizce Kursları, öğrencinin sınavı geçmesi için gereken dil becerilerini geliştirmesinin yanı sıra öğrencinin genel İngilizce dil becerilerini iyileştirmek üzerine geliştirilmiştir. Malta dil okulları deneyimli öğretmenler TOEFL sınavının soru tarzına göre deneme sınavları, pratik yapma ve konu anlatımlarından oluşan özel bir program sunarlar.

toefl sınav hazırlık
IELTS 30 Sınav Hazırlık İngilizce Kursları

IELTS Sınav Hazırlık İngilizce Kurslarınakatılan öğrenciler haftada 30 ders alırlar. Bunun, haftada 20 dersi genel İngilizce, 10 dersi IELTS sınavında sorulan soru ve konulardan oluşur. Öğrenciler kurs bitiminde isteğe bağlı olarak IELTS sınavına Malta' daki bir merkezde ya da kendi ülkelerinde girebilirler.

ielts

UZUN DÖNEM İNGİLİZCE PROGRAMLAR

Uzun Dönem İngilizce Programlar İngilizcelerini uzun bir döneme yayarak daha mükemmel şekilde geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu kursa minimum 5 hafta olmak üzere bir yıl içinde istedikleri Pazartesi günü başlayabilirler. Öğrenciler orta ya da daha yüksek İngilizce seviyesine ulaştıklarında, Sınavlara Hazırlık İngilizce Kurslarına geçebilirler ya da devam edip seviyelerini yükseltebilirler.

uzun dönem ingilizce

AKADEMİK YIL/ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK İNGİLİZCE KURSLARI.

Akademik Yıl / Üniversite Hazırlık İngilizce Kursları yurtdışında çalışmak, İngilizce konuşulan bir Üniversitede eğitim görmek veya İngilizce yeterlilik gerektiren bir işte kariyer yapmak isteyen katılımcıların İngilizce seviyelerini belirgin biçimde geliştirmeleri içindir. Ayrıca bu program, kurs koordinatörlerinden bir öğretmen eşliğinde öğrencilerin İngilizceyi kullanımlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak eğitimleri de içerir.

akadmeik yıl ingilizce kursları

CLUB 50 İNGİLİZCE KURSLARI

Club50 İngilizce Kursları Programı, aynı zevklere sahip kişilerle gezip tanışmak isteyen olgun katılımcılara yöneliktir. Bu özenle hazırlanmış program, Malta ve Gozo' da tarihi ve kültürel açıdan görülmeye değer yerleri ziyaretle birleştirilmiş eşsiz bir dil tatil deneyimidir.

club 50 ingilizce kursları

MALTA İNGİLİZCE KURSLARI

GENEL İNGİLİZCE
Genel İngilizce Kursları
Mini Grup Genel İngilizce
Yoğun Genel İngilizce
Yoğun Mini Grup Genel İngilizce

KOMBİNE İNGİLİZCE KURSLAR
Kombine Kurs
Mini Grup Kombine Kurs
Yoğun Kombine Kurs

ÖZEL İNGİLİZCE DERSLER
Bire bir Genel İngilizce Kursları
İkiye Bir Genel İngilizce Kursları

İŞ İNGİLİZCESİ
İş İngilizcesi Kursları
Yoğun İş İngilizcesi Kursları
Kombine İş İngilizcesi Kursları
Bire bir İş İngilizcesi / Profesyonel İngilizce Kursları

TAM KONSANTRASYON İNGİLİZCE KURSLARI
Tam Konsantrasyon (20)
Tam Konsantrasyon (30)

SINAV HAZIRLIK KURSLARI
Cambridge 30 Sınav Hazırlık İngilizce Kursları
TOEFL 30 Sınav Hazırlık İngilizce Kursları
.
IELTS 30 Sınav Hazırlık İngilizce Kursları

UZUN DÖNEM İNGİLİZCE PROGRAMLAR

AKADEMİK YIL7ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK İNGİLİZCE KURSLARI.

CLUB 50 İNGİLİZCE KURSLARI

Share |

 

malta dil okulu online kayıt

bilgi istek formu